Disclaimer voor pieperstaalbouw.nl

Pieperstaalbouw.nl is onderdeel van Pieper Staalbouw B.V. (Kamer van Koophandel: 08021228). Pieper Staalbouw B.V., hierna te noemen Pieper Staalbouw, verleent u hierbij toegang tot pieperstaalbouw.nl (“de website”) en nodigt u uit het aangebodene af te nemen.

Pieper Staalbouw behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Pieper Staalbouw spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Pieper Staalbouw.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Pieper Staalbouw nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Pieper Staalbouw en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Pieper, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.